Inovace kurzů k české literatuře 19. stol. pomocí e-learningu a moderních technologií (InovCesLit)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0155/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je inovace povinného seminář z české literatury 19. století dvou seminárních skupin (CJL03/01 a CJL03/04) a povinně volitelné přednášky doplňující seminář (CJL301). Inovace se opírá o sylabus předmětů nabízených v nově akreditovaném bakalářském programu a zohledňuje distanční model vzdělávání, na který byla MU nucena přistoupit s pandemií COVID-19. Kurzy budou kromě statického materiálového zajištění obsahovat také odkazy na videonahrávky a další interaktivní platformy (Padlet, Prezi); budou zde probíhat pravidelná cvičná testování a diskuse v diskusních fórech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.