Project information
Vytvoření e-learningové podpory pro nové kurzy programu Učitelství anglického jazyka pro střední školy (Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka, Příprava didakticky zaměřené diplomové práce)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0141/2021
Project Period
4/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu pro dva kurzy v nové akreditaci programu Učitelství anglického jazyka pro střední školy (Diskurs a interakce ve výuce anglického jazyka, Příprava didakticky zaměřené diplomové práce). Kurzy budou mít podobu hybridní výuky (jeden týden prezenční hodina, druhý týden samostatná práce v ELFu). E-learningová podpora bude obsahovat vedle statických studijních materiálů ve formě PDF dokumentů především výukové videopodcasty, které v daném týdnu semestru představí novou problematiku určenou k samostudiu. Dále budou připraveny video tutoriály (např. pro správné používání citačních norem), kvízy a moderovaná diskuzní fóra. Individuální interakce s těmi druhy obsahu, který bude reprezentován nejen v textové, ale také vizuální a mluvené podobě, zajistí, že studenti budou moci učivo lépe pochopit; e-learningový kurz bude logicky doplňovat učivo kontaktní výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.