DP13_SeSMe: Bezpečný Smart Metering (SeSMe)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/33/DP13/2021
Project Period
7/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
EG.D
Brno University of Technology

Projekt se věnuje oblastmi vzdáleného odečtu dat z chytrých elektroměrů a centralizaci řízení bezpečnostních událostí a incidentů v energetických sítích. V oblasti chytrých elektroměrů již v České republice současné době existuje vyhláška č. 359/2020 definující bezpečnostní a technické požadavky na chytré elektroměry a související infrastrukturu, neexistuje však metodika testování ani laboratoř pro jejich testování. Jeden z dílčích cílů projektu reflektuje současné potřeby a věnuje se přípravě testovacího polygonu pro Smart Grids a Smart Metering s výhledem vybudování laboratoře pro bezpečnostní certifikaci zařízení v energetice.

Vedle bezpečného sběru dat z chytrých elektroměrů je aktuální problematikou předávání informací zejména o bezpečnostních incidentech v energetických sítích mezi jednotlivými dodavateli prostřednictvím tzv. Security Operation Center (SOC). Dílčím cílem je vytvoření univerzální testovací metodiky na základě bezpečnostních požadavků definovaných v rámci skupiny NAP SG, která bude následně použita při praktické realizaci certifikační laboratoře v rámci NC3.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.