Project information
Inovace kurzů kvalitativního výzkumu

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0754/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurzy PAM005 Kvalitativní výzkum, PBM007 Kvalitativní výzkum v sociální pedagogice a PGM007 Kvalitativní výzkum, která bude odpovídat sylabu kurzů. Obsahy všech kurzů vychází ze zkušeností získaných během jejich letitých běhů, a zároveň ze zkušeností získaných během pandemie koronaviru a přestupu na distanční výuku. Zohledněny budou i moderní výzkumy v dané oblasti. Vytvořené e-learningové podpory budou obsahovat různé studijní materiály (ve formě PDF souborů, odkazů apod.), ale zároveň krátká výuková videa, která budou sloužit jako úvody do problematiky probírané v rámci daných bloků.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.