E-learningová podpora kurzů SUS_214, SUS_215, SUSK_02, SUSK_03, SUSK_13, SUSK_14.

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0807/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt má dva cíle:
1. vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurzy SUS_214 a SUS_215 sledující český nábytek a bytovou kulturu 20. a počátku 21. století, které byly do výuky zařazeny v akademickém roce 2020/2021. Záměrem je inovovat sylab kurzů a vytvořit přehledné výukové materiály založené na ucelených textech (včetně databáze výrobců a medailonů designérů), podpořené bohatým obrazovým materiálem a videi zaměřenými na představení muzejních expozic a sbírek, sběratelů, vybraných produktů či tvůrců. Kurz bude vedle textových materiálů, v nichž budou využity poznatky z nejnovějších výzkumů dané problematiky, obsahovat také krátká výuková videa využitelná jako úvod do tématu.

2. vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurzy proseminářů a seminářů kombinovaného studia SUSK_02, SUSK_03, SUSK_13 a SUSK_14. Záměrem je inovovat stávající kurzy fungující několik let v ELFu, doplnit výukové materiály zaměřené na výběr tématu, výběr správných zdrojů, strukturu práce a pravidla citací.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.