Aktualizace poslechových seminářů a jejich kontextualizace prostřednictvím multimédií (Aktualizace poslechových seminářů)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0802/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem je rozšířit a zdokonalit e-learningovou podporu v ELFu pro kurzy ASH13: Poslechový seminář III. a ASH15: Poslechový seminář IV., která bude odpovídat novým sylabům kurzů, jež vycházejí ze zkušeností nabraných během posledních dvou běhů kurzů a zároveň z moderních výzkumů v dané oblasti. E-learningové kurzy budou obsahovat nejenom poslechové materiály, ale i statické studijní materiály (ve formě PDF souborů) a odkazy na krátká výuková videa, která budou studenty uvádět do širšího historického kontextu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.