Audiovizuální dokumentace inscenační praxe - e-learningové prostředí (ADIP)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0788/2021
Project Period
6/2021 - 12/2021
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem je vytvořit svébytnou e-learningovou podporu v ELFu pro kurz DISQ021 (Audiovizuální dokumentace inscenační praxe), jež bude odpovídat nové hybridní podobě kurzu spojující prezenční formu výuky s distanční online formou. E-learningový kurz bude obsahovat s medialem propojenou banku audiovizuálních materiálů a celou řadu klasických studijních materiálů (sekundární pdf soubory a doplňkový audiovizuální materiál). Mezi další materiály budou patřit krátká výuková videa či videoprezentace, které budou sloužit jako úvody do problematiky probírané v rámci konkrétní výukové lekce. V rámci kurzu bude probíhat také přípravná diskuze nad každým tématem. Stěžejní témata vzešlá z této pracovní diskuze formou psaných odpovědí budou probírána na pravidelných diskuzních setkáních (online formou či prezenčně). Nezbytnou součástí elfového kurzu bude také průběžná evaluace pomocí různých forem dotazníků či anket.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.