DP15_CareShare (CareShare)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/33/DP15/2021
Project Period
11/2021 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics
Cooperating Organization
INDUSTRY CLUSTER 4.0, z. s.
Technické sítě Brno, a. s.

Cílem projektu je navržení procesních, technologických, vzdělávacích a dalších právních postupů směřujících k vybudování prostředků pro zajištění bezpečného sdíleného výkonu vybraných typů zdravotnických služeb, zejména diagnostiky. Projekt staví na principech budování SOC (Security Operations Center) zabezpečující kyberochranu zejména pro organizace poskytující diagnostickou a obecně zdravotní péči, kde je vyšší podíl práce s citlivými daty a jsou to zčásti organizace veřejné (krajské, městské) a zčásti soukromá zařízení. Rovněž se liší jejich velikost a důležitost v systému zdravotní péče.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.