Historický exkurz do Mendelovy doby na festivalu Mendel 2022

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Mendel Museum. Official project website can be found on muni.cz.
Investor logo
Project Identification
KPF-02-251
Project Period
8/2021 - 10/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Mendel Museum
Cooperating Organization
Konrad Lorenz Institute
DON JUAN ARCHIV WIEN

Specifickou a důležitou součástí kulturních vztahů AT-CZ je regionální a příhraniční spolupráce a také iniciativy, které navazují na společnou historii. Realizace projektu Historický exkurz do Mendelovy doby nabídne obyvatelům obou zemí společné pojítko v podobě osoby Mendela, posílí jejich sounáležitost danou společnou historií, kterou v projektu představuje život a dílo zakladatele genetiky. Projekt bude součástí mezinárodního festivalu Mendel 2022, který se uskuteční v rámci oslav výročí 200 let narození G. J. Mendela v červenci 2022. Význam společného dědictví AT-CZ byl vyjádřen i nominací roce 2022 na seznam významných výročí UNESCO, tuto nominaci podala ČR a Rakousko ji oficiálně podpořilo.

V rámci historického exkurzu se návštěvníci festivalu podívají do Mendelovy doby, nahlédnou do klášterního života augustiniánů a uslyší dobovou hudbu v podání fundatistů a dalších hostů. Záměrem projektu je také rekonstrukce bývalé Mendelovy cely ve formě rozšíření expozice Mendelova muzea.

Hlavním cílem je vytvořit rekonstrukci klášterního života Mendelovy doby na festivalu Mendel 2022 a zpřístupnit upravenou Mendelovu celu formou nové expozice Mendelova muzea.
Cílovou skupinou je široká veřejnost, kterou lze blíže rozdělit na aktivní seniory, studenty, rodiny s dětmi a odbornou vědeckou veřejnost. Veřejnost z AT bude mít možnost navštívit historický exkurz a prohlídky expozice s německy mluvícím průvodcem.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.