Project information
Prohlubování znalostí v oblasti zdravotních rizik a benefitů výživy, prostředí a životního stylu IV

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/A/1402/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt zaštiťuje studentský výzkum, jehož společným zájmem je ochrana a podpora zdraví. Témata zapojených studentů spadají do následujících kategorií:
a) výživa a životní styl ve vztahu ke zdraví,
b) mikroorganismy a jejich vliv na zdraví,
c) stopové prvky ve vztahu ke zdraví,
d) prevence a kontrola infekcí.
Projekt slouží jako platforma pro podporu a podněcování tvůrčí činnosti doktorských a magisterských studentů, kteří jsou skrze něj koordinováni a motivováni ke spolupráci a k naplňování předsevzatých cílů. Kromě samotné přípravy odborných příspěvků se skupina pravidelně setkává a diskutuje průběžný postup, což přináší další hodnotu ve formě rozvoje týmové spolupráce na pracovišti.

Publications

Total number of publications: 37


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.