Project information
Biografické učení se z netradiční vzdělávací dráhy (Bio)

Project Identification
MUNI/A/1498/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu specifického výzkumu je přinést vědecké poznání o fenoménu biografického učení u starších dospělých studentů, kteří vstoupili do terciárního vzdělávání méně tradiční vzdělávací cestou. Dalšími záměrem projektu je do hloubky prozkoumat netradiční vzdělávací trajektorie vedoucí k účasti na terciárním vzdělávání a konceptualizovat biografické učení, které se během nich odehrává. Studenti s netradičními vzdělávacími trajektoriemi přichází na univerzitu se souborem předchozích životních zkušeností, které měly vliv na jejich rozhodnutí (znovu) vstoupit na vysokou školu. Je proto zásadní porozumět tomu, co se dospělí z těchto svých předchozích zkušeností naučili, co si z nich přináší na univerzitní půdu a jak je reflektují v průběhu aktuální vzdělávací zkušenosti na univerzitě, či jak je propojují s učením v univerzitním prostředí. Pro zkoumání biografického učení je nejvhodnější studium biografických narativů, jelikož tyto obsahují vyprávění o životních zkušenostech a událostech, které jsou subjektivně vnímané jako zásadní pro vývoj životní dráhy jedince. Proto si projekt klade za cíl zpracovat hloubkovou narativní analýzu 29 vyprávění získaných od netradičních vysokoškolských studentů v českém terciárním vzdělávání. Dále se projekt zaměřuje a tím zužuje svůj výzkumný záběr na jednu specifickou skupinu těchto studentů, a to na studenty pedagogických oborů, kteří sami nakročili na dráhu vzdělavatelů v různých prostředích vzdělávacího systému od předškolního až po univerzitní vzdělávání. Tito studenti zažili ve své vzdělávací dráze přerušení a jejich vzdělávací dráhu je proto možné považovat za netradiční (Brücknerová et al, 2021). Přínosem projektu je proto hlubší pochopení vzájemného propojení univerzitního prostředí a mimoakademického světa a také role předchozích zkušeností se vzděláváním na vlastní vzdělávací praxi u studentů pedagogických oborů. Z metodologického hlediska projekt přispívá k rozvoji narativní analýzy v českém pedagogickém výzkumu a také k rozmachu dosud v českém prostředí nedostatečně vytěženého potenciálu biografického a narativního výzkumu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.