Project information
Divadelní síť v Brně v období druhé republiky a protektorátu

Project Identification
MUNI/A/1486/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se paralelně zaměřuje na brněnskou divadelní síť v období těsně předcházející nacistické okupaci, pro něž se vžil termín Druhá republika (od 1. 10. 1938 do 15. 3. 1939) a na epochu spjatou s existencí Protektorátu Čechy a Morava (od 16. března do 8./9. května 1945). První heuristická fáze projektu se zaměří na sběr dat o maximálně pěti vybraných ochotnických či poloprofesionálních souborech v Brně ve sledovaném období. Tato fáze zahrnuje archivní výzkum (Moravský zemský archiv, Archiv města Brna, lokální archivy městských částí) pětičlenného týmu složeného z řad studentů oborů historie, archivnictví a teatrologie, zachycení historického a sociálního kontextu (sekundární literatura) a rešerši soudobých periodik. Výsledkem této vstupní fáze by měla být pracovní verze karty souboru, která by se stala základní jednotkou pro budoucí mapu divadelní sítě v protektorátním Brně. V této první fázi tak půjde zejména o testování výzkumných možností a vytvoření adekvátního metodologického postupu a jeho využití v praxi.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.