Design informačních služeb v on-line prostředí

Project Identification
MUNI/A/1483/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je výzkumně a aplikačně podpořit vznik nového profesního studijního programu, který bude realizován on-line. Navazujeme na trendy, které určují takzvané i-školy, iSchools, tedy prestižní univerzitní pracoviště, které poskytují vzdělání v oblasti informačních věd a knihovnictví. S ohledem na plánované kurikulum online bakalářského programu na KISKu je blízkým studijním programem, ze kterého čerpáme inspiraci, bakalářský studijní program “Innovation, Society and Technology”, který realizuje Syracuse university, School of Information Studies. Stejně jako námi navrhované kurikulum, i tento bakalářský obor se nezaměřuje úzce na knihovní vědu a knihovnictví, ale v souladu s aktuálním trendem propojování informačních, společenských a humanitních věd a technologií zkoumá interakce lidí a informací v současné společnosti a zaměřuje se na zvyšování kompetencí k návrhům inovativních informačních služeb, přičemž klade důraz na sledování a vyhodnocování společenských důsledků technologických inovací.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.