Project information
Architektky v jihomoravské architektuře 60.-80. let 20. století

Project Identification
MUNI/A/1480/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na výzkum významných architektonických realizací předních poválečných architektek na Jižní Moravě, jež jsou umělecko-historickým kánonem dosud značně upozaděny. Jeho cílem je rozšíření dosavadního vědního výzkumu v oblasti poválečné architektury a s tím spojená katalogizace dosud nezpracovaného architektonického fondu. Dosažené výsledky budou v rámci projektu prezentovány veřejnosti.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.