Project information
Od antiky po současnost: prameny, analýza, interpretace (OTIOSE)

Project Identification
MUNI/A/1463/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl přispět k lepšímu pochopení kořenů současné globálně propojené západoevropské civilizace, která vyrůstá z antické, tedy jazykově řecké a latinské kultury. Dílčí části projektu se zaměří na vybrané písemné prameny latinského a řeckého jazyka a literatury od antiky až po současnost, na jejich kritické zpřístupnění, analýzu a interpretaci v nejširším literárně-historickém kontextu. Projekt je v souladu s oborovým složením Ústavu klasických studií, a vychází tedy z výzkumu antické literatury a klasických jazyků, který ovšem rozvíjí v jejich středověké i moderní fázi.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.