Od antiky po současnost: prameny, analýza, interpretace (OTIOSE)

Project Identification
MUNI/A/1463/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl přispět k lepšímu pochopení kořenů současné globálně propojené západoevropské civilizace, která vyrůstá z antické, tedy jazykově řecké a latinské kultury. Dílčí části projektu se zaměří na vybrané písemné prameny latinského a řeckého jazyka a literatury od antiky až po současnost, na jejich kritické zpřístupnění, analýzu a interpretaci v nejširším literárně-historickém kontextu. Projekt je v souladu s oborovým složením Ústavu klasických studií, a vychází tedy z výzkumu antické literatury a klasických jazyků, který ovšem rozvíjí v jejich středověké i moderní fázi.

Publications

Total number of publications: 36


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.