Project information
Analýza očních pohybů u žáků s dyslexií (ANDYS)

Project Identification
MUNI/A/1405/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Dyslexie je specifická porucha učení, která se projevuje chybami v dekódování slov. To následně snižuje porozumění čtenému textu a motivaci ke čtení. Špatný čtenářský výkon má negativní vliv na emoční a psychosociální vývoj dítěte. Z těchto důvodů je potřeba zaměřit se co nejdříve na detailní diagnostiku dyslexie a na jejím základě zvolit vhodný reedukační postup. Diagnostika dyslexie je v současnosti zaměřena na čtenářský výkon dítěte, psaní, zrakové a sluchové vnímání. Nezahrnuje však analýzu očních pohybů, která blízce souvisí s kognitivními procesy. Cílem projektu je analyzovat oční pohyby u dyslektických žáků a běžných čtenářů. Výsledky této analýzy budou publikovány formou odborného článku.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.