Project information
Hegelova dialektika a intelektuální pokora (Hegeldom)

Project Identification
MUNI/A/1351/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt spojuje dějiny filozofie s aktuální problematikou a za cíl si klade posoudit, zda Hegelova dialektika splňuje kritéria intelektuální pokory (intellectual humility). V projektu však nejde o anachronickou kritiku Hegelovy filozofie, ale posouzení hegeliánského základu současných teorií, např. inferencialismu (Brandom, 2001). Výstup projektu má složit jako základ pro kritický pohled na současné filozofické teorie a přispět tak do probíhajících debat. Není mi známo, že by na hegeliánskou dialektu jako asimilativní hermeneutiku někdo nahlížel perspektivou intelektuální pokory, výstup projektu by proto měl být inovativní.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.