Project information
Literární reflexe kultu Jana Sarkandra v období baroka

Project Identification
MUNI/A/1350/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Předkládaný projekt se věnuje literární reflexi rozvoje kultu Jana Sarkandra v období baroka a sleduje metody jeho propagace a šíření ve společnosti. Kromě reprezentativních žánrů (legenda, kázání, biografie aj.) bude věnována pozornost médiu kramářského tisku, neboť kramářská píseň zrcadlí obraz Sarkandrova kultu v literatuře primárně určené lidovému recipientovi, navíc i na větší časové ploše, přesahující hranice barokní doby (sledovat chci zejména produkci vydávanou v Brně, v Praze a Olomouci aj.). K doplnění tohoto obrazu přispěje i výzkum reflexe kultu Jana Sarkandra, zejména v kramářské písni, v blízkém polském prostředí. V této souvislosti chci také postihnout vztah v 17. stol. již rozvinutého kultu Jana Nepomuckého k rozvoji a šíření kultu Jana Sarkandra, reflektovaný jak kultivovanou tvorbou dobových autorů (např. B. H. J. Bilovského, J. J. Dukáta, J. J. I. Středovského atd.), tak i kramářskou písní.
Výstupem projektu bude publikace řešitelky a další prezentace výsledků bádání (např. účast na konferenci Tři staletí v srdci Evropy, vyžádaná přednáška a tvorba posteru).

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.