Project information
Zwischen historischem Dokumentarfilm und politischer Propaganda. Zur Geschichte des vom Reichspropagandaminister Goebbels angeregten Dokumentarfilms „Die Deutschen“ (Zwischen Dokumentarfilm und Propaganda)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1781/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Analýzy vzniku, koncepce a vývoje v letech 1940-1945 intenzivně připravovaného, ale nedokončeného historického dokumentárního velkofilmu "Die Deutschen", který režisérovi Curtu Oertelovi v roce 1940 zadal říšský ministr propagandy Josef Goebbels. Část filmu se natáčela také v protektorátní Praze. Jde o příspěvek k výzkumu historické kultury a politiky dějin v nacionálněsocialistickém Německu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.