Středoškolský literární kánon (SLK)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1696/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Téma středoškolských literárních kánonů nebylo ve vazbě na podobu maturitní zkoušky
dosud v celorepublikovém měřítku zkoumáno komplexně, proto i materiály, které lze považovat za aplikaci kánonů (učebnice, výukové materiály, komerční kurzy apod.), jsou založeny spíše na intuici svých tvůrců než na závěrech výzkumu. Projekt je zaměřen na analýzu středoškolských literárních kánonů, které střední školy povinně vytvářely do školního roku 2019/2020 a v jejichž tvorbě větší část škol pokračuje dosud, po proměně struktury maturitní zkoušky. Řešitelský tým se dlouhodobě zaměřuje na sběr velkého množství dat, disponuje poměrně rozsáhlou "sbírkou" středoškolských kánonů ze školních let 2017/2018 až 2019/2020, kterou předpokládá rozšířit. Projekt si klade za cíl publikovat rozsáhlou kvantitativní analýzu těchto dat, v níž budou zohledněny aspekty jako (ne)soulad s Katalogem požadavků k maturitní zkoušce, vliv na úspěšnost žáků, rigidnost kánonu aj.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.