Softskills v programu Informačních studií a knihovnictví - podpora uplatnění absolventů

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/07.0058
Project Period
5/2009 - 5/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
The Moravian Library Brno

Projekt reaguje na potřeby praxe očekávající od absolventů studijního programu Informační studia a knihovnictví krom odborných kompetencí spojených se znalostí a schopností aplikace informační vědy rovněž sérii v profesní přípravě dosud neakcentovaných kompetencí označovaných jako tzv. softskills.
V rámci projektu bude kurikulum odborné přípravy studentů tohoto programu obohaceno o několik vzájemně provázaných kurzů, které absolventům umožní tyto kompetence získat, a dojde tak k posílení jejich pozice na trhu práce. Zároveň bude vytvořeno pro účely tohoto typu výuky tolik nezbytné materiální (IT technika, materiál pro outdoorové kurzy apod.), personální (zapojení erudovaných expertů) a informační (studijní materiály, e-learningová podpora apod.) zázemí umožňující účinnou a efektivní realizaci projektu nejen během podpory, ale i v dalších letech.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.