Project information
Inovace oboru religionistika na Masarykově univerzitě se zaměřením na kulturu Číny a Japonska (Inovace oboru religionistika MU)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/07.0032
Project Period
6/2009 - 5/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Keywords
Study of religions, Chinese and Japanese culture and religions
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt inovuje obor religionistika na Masarykově univerzitě následujícím způsobem: 1) inovace stávajících a realizace nových kurzů orientovaných na kulturu Číny a Japonska. 2) vytvoření rozsáhlého souboru studijních materiálů jako základní opory výuky v inovovaných a nových kurzech. Cílem projektu je diverzifikovat a zkvalitnit nabídku kurzů týkajících se náboženských tradic a myšlení Číny a Japonska a nabídku příslušných pramenných jazyků na Ústavu religionistiky. Některé z kurzů budou současně zrealizovány na partnerském pracovišti (Katedra asijských studií na Univerzitě Palackého), kde takto zaměřené kurzy dosud chybí. Řešitelské pracoviště na druhé straně využije zkušenosti a metodiku partnerského pracoviště při realizaci jazykových kurzů (výuka moderní čínštiny). Realizace projektu významně zkvalitní profil absolventů řešitelského i partnerského pracoviště jak z hlediska případného navazujícího studia, tak z hlediska uplatnění na trhu práce.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.