Podpora blended learningu vysokoškolskými knihovnami (služby, zdroje, procesy)

Project Identification
ROZV/C4/2022
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Czech University of Agriculture Prague

Projekt je zaměřen na analýzu služeb, zdrojů a procesů v knihovnách veřejných vysokých škol v kontextu rostoucího rozšíření výuky metodami blended learning. Knihovny chtějí sdílením zkušeností, realizací analýz a přípravou souboru doporučení v co největší míře podpořit změny, ke kterým (i v souvislosti s pandemií COVID-19) ve výuce na vysokých školách dochází. Zajištění dostupnosti informačních zdrojů pro výuku a studium, přizpůsobení vnitřních procesů i služeb knihoven nové situaci a přenesení vzdělávacích aktivit do online prostředí – to vše jsou změny, díky kterým budou knihovny i nadále nedílnou součástí vzdělávacího procesu. V průběhu řešení projektu bude zmapován stav služeb knihoven na podporu blended learningu, stejně jako možnosti jejich dalšího rozvoje a případné překážky a cesty vedoucí k jejich odstranění. Projekt podpoří sdílení dobré praxe jednotlivých vysokých škol v oblasti kvality informačních služeb poskytovaných knihovnami. Úspěšná realizace projektu zároveň povede k posílení prostředí podporujícího rozvoj informačních a digitálních kompetencí studentů zejména ve vazbě na práci s informačními zdroji pro studium.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.