Project information
Výkladové studijní videomateriály pro kurz Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů (VykVidFilproNefil)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0075/2022
Project Period
2/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvoření videí s věcným výkladem ke kurzu Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů, primárně pro instanci pro kombinované studenty (ale výsledky budou použitelné i v kurzu pro denní studenty). Zároveň by vytvořené materiály mohly být v budoucnu využity v kurzu otevřeném širší veřejnosti.
Videa budou obsahově navazovat na hrané scénky z předchozích dvou projektů (Ilustrační studijní materiály pro kurz Filozofie pro posluchače nefilozofických oborů) a podají vysvětlení filosoficky podstatných motivů z těchto scének.
Formou videí bude rozhovor vyučujícího se studenty (mj. zástupci nefilozofických oborů) zaměřený na zmíněné důležité motivy ze scének. Z obsahu videí budou vytvořeny testové otázky do procvičovacích i „ostrých“ (zkouškových) testů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.