Vytvorenie novej interaktívnej osnovy pre TCZJ42 Lexikologie a lexikografie znakových jazyků

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0101/2022
Project Period
2/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cieľom projektu je vytvorenie interaktívnej osnovy k úplne novému predmetu TCZJ42 Lexikologie a lexikografie znakových jazyků, ktorá nahradí neexistujúcu učebnicu. Súhrnne podá učivo v prehľadných tematických celkoch, ktoré budú zahŕňať základné aj rozširujúce materiály. Osnova bude tiež miestom podávania aj prijímania spätnej väzby pomocou krátkych týždenných odpovedníkov a anonymnej schránky podnetov a pripomienok. V neposlednom rade budú študenti vedení k diskusii pomocou moderovaného diskusného fóra.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.