Národní seminář informačního vzdělávání 2022: Knihovna - prostor pro teens (NASIV 2022)

Project Identification
25732/2022 OUKKO-OLK
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Culture of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Národního semináře informačního vzdělávání 2022 reflektuje potřebu návazným způsobem odborně řešit problematiku vzdělávací role knihovny ve 21. století a aktivit učících knihovníků. Cílem předkládaného projektového záměru je realizace X. ročníku Národního semináře informačního vzdělávání (NASIV 2022). Jedná se o dvoudenní konferenci také se zahraničními přednášejícími, která je určena pro učící knihovníky z různých typů knihoven a v roce 2022 také pro cílovou skupinu učitelů středních i vysokých škol. Pořadatelem konference je Katedra informačních studií a knihovnictví FF MUNI jakožto garant edukačního rámce odborné knihovnické komunity v ČR a pracoviště pregraduální přípravy knihovnických profesionálů. Stěžejním tématem konference je "Knihovna - prostor pro teens". Tímto tematickým zakotvením reflektuje konference žádoucí zájem o vnímání edukačních a informačních potřeb mladých lidí v informační společnosti významně ovlivňované moderními technologiemi, hledá přístupy, jak designovat pro mladé lidi patřičné služby a volnočasové aktivity včetně celoživotního vzdělávání, a to ve spolupráci knihoven, dalších paměťových institucí a škol. Zároveň je záměrem projektu akcentovat vzdělávací potřeby učících knihovníků interagujících právě s cílovou skupinou mladých lidí. Cílem je realizovat pro knihovníky a v menší míře učitele dvoudenní odbornou platformu expertních přednášek (18), odborných workshopů (7), laboratoře vzdělávacích technologií (1) a odborného panelu (1) v šesti tematických sekcích, jež spojuje fenomén teens v knihovně 21. století.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.