Project information
Celouniverzitní předmět "Muzikologie jako věda o člověku: mezi kulturou, přírodou a technikou" (Muzikologie)

Project Identification
MUNI/CORE/1571/2021
Project Period
1/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt Celouniverzitní předmět „Muzikologie jako věda o člověku: mezi kulturou, přírodou a technikou“ reaguje na aktuální trend interdisciplinárně propojovat poznatky širokého spektra vědních disciplín, v celostním pohledu na člověka. Předmět je koncipován jako série přednášek odborníků Ústavu hudební vědy, a přednášek zvaných hostů, přičemž přednášky tematicky celistvě pokrývají problematiku hudby a hudební kultury coby antropologické konstanty, a jevu průřezově se vyskytujícího napříč všemi epochami lidských dějin. Koncepce předmětu usiluje o vytvoření přístupné platformy pro mezioborovou diskusi nad interdisciplinárním fenoménem hudby.
Porozumění hudbě jako společensky komplexnímu fenoménu představuje možnost rozvíjet abstraktní a kritické myšlení a nalézat paralely obecných a hudebních dějin. Verbalizace vybraných hudebních principů je i možným typem sebe-reflexe v přistupování jedince k hudebnímu dílu. Zařazení předmětu do celouniverzitního základu umožní sjednotit napříč obory roztříštěné pojetí studia hudebního fenoménu, navazovat a rozvíjet interdisciplinární spolupráci mezi studenty, podpořit interdisciplinární myšlení o problematice, nabídne prostor k výuce transdisciplinárních mechanismů studia abstraktních entit lidské kultury, a přispěje k vybavenosti absolventů znalostmi obecné humanitní vzdělanosti, což je, z hlediska studia hudby v prostředí univerzity, provázeno tisíciletou tradicí. V neposlední řadě je návrh předmětu i poctou a připomínkou 20. letého výročí úmrtí profesora Jiřího Fukače, který se výše naznačenými otázkami celostního pohledu na vztah člověka a hudby ve svém muzikologickém díle intenzivně zabýval.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.