Project information
Cultural history of beer (KDP)

Project Identification
MUNI/CORE/0755/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Pivo je ve středoevropském prostoru již od středověku důležitým kulturním fenoménem, který lze pochopit a docenit jen v rámci široce založeného interdisciplinárního studia. Možnosti takto definovaného výzkumu ukázaly dva úspěšné projekty (Kulturní dějiny piva), které byly řešeny na Historickém ústavu FF MU. Na interdisciplinaritě také bude založen cyklus přednášek, který přiblíží metodické a vědní postupy různých vědeckých, nejen humanitně orientovaných disciplín. V neposlední řadě budou v rámci předmětu pojmenována rizika plynoucí z požívání alkoholických nápojů, a to jak v rovině kulturní, tak zdravotní.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  5 – Gender equality

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.