Project information
Multicultural Brno as a place of stories

Project Identification
MUNI/CORE/0698/2022
Project Period
7/2022 - 6/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Těžištěm cyklu přednášek Multikulturní Brno jako místo příběhů bude multikulturní, přirozeně vícejazyčné město Brno a jeho blízké okolí ve vybraných literárních dílech, jež reflektují místa a události spjaté s Brnem jako součást dobové kulturní paměti napříč staletími. Zajímat nás bude, jak se Brno jako krajina paměti v regionálním historickém, uměleckém a sociolingvistickém významu prezentuje ve fikčním světě literatury, jaké nejčastější mýty a stereotypy se v dílech vyskytují, jakou mají oporu v kulturní tradici Brna a jak je interpretovat. Kurz bude vyučován prezenčně s oporou v e-learningovém prostředí FF MU.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.