Project information
Developing autonomous learning methods in online courses (MOOC)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0961/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Studium MOOC kurzů představovalo zásadní naději v procesu otevřenosti a demokratičnosti edukačního procesu. Postupně ale celý koncept narážel na vysokou studijní neúspěšnost, pocit sociální izolace nebo chybějící kompetence studentů pro samostatné online studium. Cílem projektu je na příkladu kurzu ISKM61 MOOC: learning online vyzkoušet různé nástroje, postupy a aktivity, které by mohli podpořit to, aby studenti dokázali takové kurzy úspěšně absolvovat a následná diseminace těchto poznatků, metodik a postupů do dalších online kurzů, které jsou na KISKu rozvíjeny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.