E-learningová podpora kurzů SUS_192 a SUS_214

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0975/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt si klade za cíl vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurz SUS_192 sledující dějiny užitého umění a designu, který byl do výuky zařazen v akademickém roce 2019/2020. Záměrem je vytvořit přehledné výukové materiály založené na ucelených textech, podpořené bohatým obrazovým materiálem a videi zaměřenými na představení muzejních expozic a sbírek, sběratelů, vybraných produktů či tvůrců. Kurz bude rovněž obsahovat interaktivní prvky jako testy a další aktivity z modulu H5P. Kurz SUS_192 je povinným předmětem prezenčního jednooborového studijního programu a povinně volitelným pro studenty prezenčního hlavního studijního programu Sdružených uměnovědných studií. Stal by se později základem kurzu SUSK_38, vyučovaného jako povinný předmět v rámci kombinovaného studijního programu. Současně by v projektu měl být dopracován a doplněn o výše uvedené interaktivní prvky kurz SUS_214 zaměřený na český nábytek, interiér a bytovou kulturu první poloviny 20. století.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.