Listening Seminar on the History of Music of the 19th century (Listening Seminar on the History of Music)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0971/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit jednosemestrální poslechový e-learningový kurz, který by studentům bakalářského studia poskytl systemizovaný a chronologicky seřazený přehled dějin hudby 19. století. Zvláštní zřetel bude věnován implementaci hudebních ukázek, na jejichž poslech (vzhledem k délce trvání skladeb) při kontaktní výuce není dostatek prostoru. Přehledový seminář bude stavět na zkušenostech získaných z fungování ELFových Poslechových seminářů I. až IV. (ASH09, ASH11, ASH13, ASH15) a Poslechových seminářů k základnímu hudebně kulturnímu přehledu I. a II.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.