Project information
E-learning support for course JPNN10 Japanese I (E-learning pro neoborovou japonštinu)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0965/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro populární kurz neoborové japonštiny JPNN10, která by formou pravidelných úloh pro samostatné procvičování probrané látky studentům umožnila větší aktivizaci nabytých znalostí a motivovala je k pravidelnému studiu. Projekt bude navazovat na inovace, jež byly zahájeny během období distanční výuky a jeho výstupem bude sada úloh, kterou bude možno opakovaně využívat při výuce kurzu. Očekáváným přínosem zkvalitnění pravidelného procvičování je i zvýšení poměru studentů, kteří pokračují i do navazujících kurzů neoborové japonštiny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.