E-learning support in literary science propaedeutic courses for undergraduate students

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0973/2022
Project Period
9/2022 - 12/2022
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt se zaměřuje na inovaci stávající e-learningové podpory v ELFu pro 2 propedeutické přednáškové literárněvědné kurzy určené studentům prvního semestru (CJL01 Úvod do studia literatury a CJLB300 Česká literatura 19. století). Cílem je revidovat stávající banku testovacích otázek a s pomocí zapojených doktorských studentů propracovat zpětnou vazbu k cvičným testováním v ELFu a k vyučované látce formou tutorování přes MS-Teams tak, aby se více než stu studentů zapsaných v každém kurzu dostalo adekvátní zpětné vazby a specifikace na konkrétních příkladech, na něž v přednášce nezbývá čas.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.