Project information
Aplikovaný výzkum na FI: Bezpečnost počítačových systémů, softwarových architektur kritických infrastruktur s forenzními aspekty, zpracování dat pokročilých sensorů a algoritmy plánování v dopravě a logistice

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Předkládaný projekt pokrývá výzkumné aktivity realizované cca třetinou existujících výzkumných týmů Fakulty informatiky a jeho primárním cílem je podpora výzkumu doktorských a magisterských studentů. V projektu budou řešena aktuální témata v oblastech softwarových architektur pro kritické infrastruktury; počítačové bezpečnosti a aplikované kryptografie, bezpečnosti síťového provozu a chování uživatelů sítě, algoritmy pro vysokorychlostní zpracování dat z pokročilých sensorů a algoritmů plánování v dopravě a logistice. Tento návrh tak navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2021 a dále je rozvíjí. Jedná se o projekt, jehož cílem je přispět k rozvoji doktorského studia a motivovat PhD studenty ke kvalitnějším výsledkům včetně zajištění jejich účasti na mezinárodních vědeckých konferencích. Zároveň využívá možnost spolupráce s dalšími výzkumnými a rozvojovými projekty (zejména v návaznosti na spolupráci s průmyslovými partnery laboratoří) a díky zapojení magisterských studentů do výzkumných prací i posílení budoucí výzkumné spolupráce s průmyslovými partnery, kam část magisterských studentů po ukončení studia nastupuje.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  8 – Decent work and economic growth Sustainable Development Goal No.  16 – Peace, justice and strong institutions

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.