A Genealogy of Czechoslovak Stalinism 1929–1953: Conceptualizations, Representations, Communications

Investor logo
Project Identification
GA23-07295S
Project Period
1/2023 - 12/2025
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Philosophy of the ASCR, v. v. i.

Československý stalinismus představuje jedinečný případ, neboť dovoluje v rámci zemí střední a východní Evropy zachytit genealogii stalinismu v nebývalé šíři a míře. Díky dlouhému trvání vývoje stalinismu pokrývající více než dvacet let, kdy KSČ byla nejprve parlamentní stranou, později stranou vládnoucí, lze sledovat jak vývoj československého stalinismu jako jakousi laboratoř stalinismu evropského, tak jeho odolnost a efektivitu. Ve snaze o odpověď na otázku, z jakého důvodu se československým komunistům podařilo bezprecedentně hladce realizovat stalinskou revoluci, nám jde především o zachycení genealogie stalinismu jako Gesamtkunstwerku založeného na vzájemné propojenosti jednotlivých konceptualizací, reprezentací a způsobů komunikace. Za ústřední logos stalinismu přitom považujeme dynamiku, která vznikala z napětí mezi neustálou proměnlivostí stalinské politiky a strategie na jedné straně a snahou po formulování jednoty základních východisek a závazných pravidel na straně druhé.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.