School factors determining learning achievements (VUFVI)

Project Identification
MUNI/A/1401/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Projekt je koncipován jako obsahová a metodologická podpora výzkumných aktivit studentů doktorského studia programu Pedagogické vědy na Ústavu pedagogických věd FF MU. V centru pozornosti podporovaných doktorských výzkumů jsou procesy učení a to primárně ve vzdělávacích institucích. Zahrnutá šetření spojuje široký teoretický rámec, v němž jsou konceptualizovány rozmanité faktory přispívají k vysvětlení variability různých výstupů učení ve školním prostředí. Analyzovány jsou tak komunikační a didaktické aspekty výuky, charakteristiky učitelů i žáků nebo faktory spojené s vedením a kulturou školy. Stranou přirozeně nezůstávají samotní žáci a jejich rodinný či vrstevnický kontext. Studentské výzkumy zastřešené v tomto rámci dále profilují obor, šetření mají význam pro vzdělávací praxi i politiku, stejně jako pro rozvoj metodologie výzkumu pedagogických věd.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.