Innovative research of religions in the perspective of Digital Humanities (INOVYN)

Project Identification
MUNI/A/1392/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Jedním z benefitů technologických pokroků 21. století je nárůst digitálně dostupných databází s daty relevantními ve výzkumu náboženských tradic. Souběžně s nárůstem použitelných a zpracovatelných dat se zároveň proměňuje skladba metodologického portfolia religionistiky. V tomto kontextu stále častěji dochází k syntéze etablovaných přístupů (např. kritické čtení pramenů, jejich komparace a interpretace) s přístupy kvantitativními, které v této kombinaci umožňují klást zcela nové výzkumné otázky, popřípadě inovativně testovat ty již existující. Cílem tohoto projektu je dále posilovat pozici religionistiky jako součast digitálních humanitních věd za pomoci inovativního výzkumu ve spolupráci se zahraničními odborníky. Tento projekt bude především rozvíjet tyto přístupy ve zkoumání náboženských tradic: 1) teorie sítí, která přenáší záměr z jednotlivých subjektů na jejich vztahovost v geografickém, sociálním, či textuálním prostředí; 2) Prostorové analýzy v GIS prostředí, které umožňují nacházet souvislosti mezi daty v geografickém kontextu; 3) kvantitativní textuální analýza, která je schopna za pomoci strojového čtení a vyhodnocení textů odhalit sémantické posuny a vztahy, které kritickým čtením badatele nejsou vždy zachytitelné a 4) výzkum náboženství v digitálním prostředí.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.