Project information
Proměny literárního pole v románských literaturách

Cílem tohoto projektu je podpora doktorského studia v oblasti románských literatur. Ústav románských jazyků patří k předním školícím pracovištím v ČR. V současné době je v programu Románské literatury zapsaných 18 studentů, z nichž 16 je prezenční formě. Projekt se soustřeďuje na podporu výzkumu a dalších činností, které přispívají k formování doktoranda v rámci studia. Jedná se především o usnadnění přístupu k pramenům a aktuálně vydávané odborné literatuře, zkvalitnění doktorských seminářů a financování výstupů a publikací. Důraz bude kladen na to, aby se doktorandi mohli aktivně účastnit na vědeckých sympoziích jak v prezenční formě tak i ve virtuální formě.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 35


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.