Project information
Medieval Brno residents and their horses in isotopes. (brnoizo)

Project Identification
MUNI/FF-DEAN/1574/2022
Project Period
1/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Chemické analýzy izotopů lehkých prvků (dusíku, uhlíku, kyslíku) a radioaktivních izotopů (stroncia) dovolují vytvářet pro každého jedince v minulosti jeho vlastní curriculum: jak byl mobilní, z čeho se skládala jeho strava. Takové analýzy je možné provádět i na zvířecích kostech a porovnat mobilitu a kvalitu stravy jak lidí, tak jejich zvířat. Kůň představoval pro člověka předindustriální éry zásadní hybnou sílu a management koní byl každodenní záležitostí. Cílem projektu je porovnat stravovací standarty vzorku lidí a koní pohřbených v 15. - 16. století v Brně a rovněž analyzovat, jaký byl jejich vztah k místu, zda zemřeli v regionu, kde se narodili, zda byli jinak mobilní než koně a bude-li to možné, kterými regiony prošli během svého života. Výsledkem projektu bude studie určená pro publikaci v prestižním periodiku.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.