Project information
Přístupy a metody ve výzkumu vzdělávání: seriál metodologických workshopů a konference 2023

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Cílem projektu je posílit metodologickou stránku odborných aktivit doktorských studentů na Pedagogické fakultě prostřednictvím jejich aktivního zapojení do série workshopů věnovaných metodologii výzkumu vzdělávání a související konference. Důraz bude kladen na tradiční i inovativní přístupy, strategie, metody a techniky, které se uplatňují v interdisciplinárním výzkumu vzdělávání. Tyto přístupy budou doktorandům napříč doktorskými studijními programy fakulty prezentovány na workshopech vedených zkušenými výzkumníky. Workshopy budou probíhat v období leden-listopad 2023 a kromě nich se uskuteční i víkendová metodologická škola. V závěrečné fázi projektu (listopad 2023) budou naopak doktorandi v rámci konference prezentovat své aplikace výzkumných přístupů zkušenějším kolegům, od nichž získají adresnou zpětnou vazbu.

Publications

Total number of publications: 3


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.