Project information
RECETOX research infrastructure (RECETOX RI)

Information

This project doesn't include Faculty of Arts. It includes Faculty of Science. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LM2023069
Project Period
1/2023 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Výzkumná infrastruktura RECETOX (RECETOX RI) se orientuje na oblast životního prostředí a jeho vlivu na lidské zdraví. V rámci multidisciplinárního výzkumu faktorů ovlivňujících lidské zdraví je analyzována expozice člověka a prostředí toxickým látkám, jejich efekty a související environmentální a zdravotní rizika. Výzkumné kapacity jednotlivých centrálních jednotek RECETOX RI nabízejí uživatelům interdisciplinární expertízu potřebnou pro vývoj nových vzorkovacích i analytických technik, ale i syntézu signálních molekul a nových materiálů, testování toxicity, měření a hodnocení environmentálních expozic a jejích zdravotních dopadů, analýzu epidemiologických dat, modelování rizik i zpracování rozsáhlých dat z pokročilých technologií, která je v tomto pojetí v evropském kontextu zcela jedinečná. RECETOX RI nabízí unikátní zázemí pro transdisciplinární výzkum potřebný pro to, aby bylo možné reagovat na relevantní národní (Rozhodnutí vlády č. 552/2012 Sb. o národních výzkumných prioritách do roku 2030) a evropské (Chemická strategie EU pro udržitelnost, Chemicals strategy for sustainability, Green Deal – ambice Nulového znečištění) priority a aktuální společenské výzvy identifikované v oblasti životního prostředí a zdraví. Tyto výzvy jsou v současné době reflektovány také v Misích (Zdravé oceány, moře, pobřežní a vnitrozemské vody, Zdravá půda a potraviny, Klimaticky neutrální a chytrá města, Adaptace na klimatickou změnu včetně společenské transformace, Rakovina) evropského programu Horizon Europe, jeho Partnerstvích (PARC, Agriculture of data), globálních výzvách zaměřených na Zdraví, Klima, Energetiku a dopravu, Potraviny, Bioekonomiku, Přírodní zdroje, Zemědělství a životní prostředí, do kterých VI svými mezinárodními aktivitami vstupuje.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  3 – Good health and well-being Sustainable Development Goal No.  6 – Clean water and sanitation Sustainable Development Goal No.  9 – Industry, innovation and infrastructure Sustainable Development Goal No.  11 – Sustainable cities and communities Sustainable Development Goal No.  14 – Life below water Sustainable Development Goal No.  15 – Life on land

Publications

Total number of publications: 69


Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.