Project information
SUSK_38 SUSK_38 Chapters from the history of artistic craft and design (Umělecké řemeslo)

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0062/2023
Project Period
2/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro kurz SUS_191 sledující dějiny uměleckého řemesla od středověku do konce 19. století. Jedná se o předmět povinný pro studenty prezenčního studia Sdružených uměnovědných studií, který byl do výuky zařazen v akademickém roce 2019/2020. Jeho pokračováním je kurz SUS_192 zaměřený na dějiny užitého umění a designu; jeho e-learningová podpora proběhla v podzimních měsících 2022. Záměrem je zpracovat přehledné výukové materiály založené na ucelených textech, obrazových materiálech, s četnými odkazy na odborné texty, katalogy i příspěvky internetové. Ve druhé části by byl vytvořen kurz SUSK_38 povinný pro studenty kombinovaného studijního programu Sdružených uměnovědných studií, který slučuje učební látku obou kurzů a zahrnuje dějiny uměleckého řemesla, užitého umění a designu. Kurzy budou obsahovat interaktivní prvky (kvízy, testy, případně další aktivity z modulu H5P), které budou využity v hodnocení průběžných aktivit studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.