E-learning support for the course JPNN10 Japanese II

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0045/2023
Project Period
2/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit e-learningovou podporu v ELFu pro populární kurz neoborové japonštiny JPNN20, která by formou pravidelných úloh pro samostatné procvičování probrané látky studentům umožnila větší aktivizaci nabytých znalostí a motivovala je k pravidelnému studiu. Projekt bude navazovat na inovace, jež byly v minulém semestru zahájeny v rámci Stipendijního program na podporu technologií ve výuce FF MU pro kurz JPNN10 Japonština pro neoborové studenty I a jeho výstupem bude sada úloh, kterou bude možno opakovaně využívat při výuce kurzu. Očekáváným přínosem zkvalitnění pravidelného procvičování je i zvýšení poměru studentů, kteří pokračují i do navazujících kurzů neoborové japonštiny.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.