Aktualizace ineraktivní osnovy předmětu PSMA005 Psychologie práce a řízení

Project Identification
MUNI/FF-ELEARN/0058/2023
Project Period
2/2023 - 12/2023
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je aktualizace stávající interaktivní osnovy předmětu "Psychologie práce a řízení". Interaktivní osnova existuje již řadu let. Je studentům důležitou oporou jak v průběhu semestru, tak i v přípravě na zkoušku, a studenti ji hodnotí velmi pozitivně. Osnova byla sice průběžně "udržována" (odstraňování již nefunkčních odkazů, doplňování nových materiálů apod.), ale po mnoha letech její existence je nutná její revize. Kromě aktualizace informací a materiálů bude cílem projektu také vytvoření nové struktury, díky níž bude pro studenty obsah osnovy přehlednější a práce s ní uživatelsky příjemnější.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.