Project information
"Fearless faith": Increasing Risk-taking through Magical Thinking

Project Identification
MUNI/C/0057/2023
Project Period
3/2023 - 2/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Magické praktiky a jejich spojitost s rizikovými akcemi je dlouhodobě pozorována, a to jak antropology v rozličných kulturách, tak psychology u jednotlivců. Mnoha výzkumům se již podařilo prozkoumat efekt ritualizujícího chování, které snižuje úzkost z riskantních situací, ale nechávají otevřenou otázku působení magického myšlení. Magické myšlení, které se objevuje v podmínkách nejistoty a pocitu ztráty kontroly, by však mohlo mít podobný anxiolytický vliv na vyrovnávání se s těmito podmínkami i bez přidružené ritualizace. Práce prozkoumá efekt magického myšlení na ochotu riskovat. Výzkum bude proveden dotazníkovým šetřením rozděleným na: (1) určení osobní úrovně magického myšlení, (2) ochoty riskovat v různých situacích a (3) získání relevantních kontrolních dat (např. demografie). Část věnovaná magickému myšlení bude zároveň sloužit jako priming magického myšlení u experimentální skupiny a bude u ní předcházet otázkám na ochotu riskovat. Kontrolní skupina bude oproti tomu dotazník začínat otázkami na ochotu riskovat. Toto šetření by mělo na základě porovnání experimentální a kontrolní skupiny ukázat, zda magické myšlení může zvýšit ochotu riskovat (obecně či specificky pro určité druhy rizika) či obecně zda je vyšší úroveň magického myšlení spojena s vyšší ochotou riskovat.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.