Project information
Public Libraries as Spaces Supporting Workforce of the Future

Investor logo
Project Identification
OP ZAM+_CZ.03.03.01/00/22_021/0001969
Project Period
5/2023 - 5/2024
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Labour and Social Affairs of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
City Library Trinec

Projekt reaguje na potřebu preventivně připravovat českou pracovní sílu a společnost na očekávané dopady AI na pracovní trh. Bude mapovat příležitosti, jak do podpory budoucí zaměstnanosti aktivněji zapojit síť veřejných knihoven, a vyvíjet nástroje, které by na očekávané transformace práce a posun v nárocích na kompetence pracujících připravovaly skupiny, u kterých lze očekávat negativní ohrožení umělou inteligencí.

Umělá inteligence, s ní související automatizace a robotizace mají podle predikcí
způsobit výrazné proměny českého pracovního trhu.
Do roku 2030 můžeme očekávat zánik snadno automatizovatelných a méně
kvalifikovaných pozic a výraznou proměnu pozic zbývajících. Základní digitální
dovednosti se stanou nezbytností pro 90 % pozic. Se stárnutím pracovní síly poroste
význam celoživotního vzdělávání (týkající se technických i tzv. měkkých dovedností),
ve kterém ale ČR dlouhodobě zaostává za evropským průměrem. Tzv. upskilling navíc
momentálně cílí téměř výhradně na již kvalifikované a motivované pracovníky.
Aby další vlna digitální transformace nepřerostla ve strukturální problém, co přinese
nové sociální nerovnosti a ty stávající prohloubí, potřebujeme rovněž změnit přístup,
jakým nezaměstnanost řešíme – tj. nespokojit se s reaktivním řešením „aktuální“
nezaměstnanosti, ale pokusit se o preventivní a aktivní řešení „budoucí“
zaměstnanosti.
Prevence spočívá také ve trpělivém a „nízkoprahovém” seznamování široké veřejnosti
se samotnou umělou inteligencí. Černobílé rámování AI, co ve veřejné diskuzi
převládá, totiž vyvolává spíše paniku a obavy než chuť novou technologii dále
objevovat. Představu umělé inteligence jako ultimátního „zloděje” lidské práce
nabourává například studie Deloitte, která vyzdvihuje potenciál různorodých forem
spolupráce mezi člověkem a umělou inteligencí. Klíčové pak je hledat způsoby, jak na
nové podoby pracoviště připravovat i profese, na které se v souvislosti s technologickými inovacemi spíše zapomíná.
Řada veřejných knihoven dnes běžně spolupracuje s místním Úřadem práce,
dennodenně zpřístupňuje nové technologie široké veřejnosti a dovzdělává pestré
skupiny uživatelů, včetně starší populace a sociálně slabších. Umělá inteligence, stejně
jako její sociální dopady jsou ale dodnes v knihovnách neuchopenými tématy. Právě
tuto skutečnost bychom rádi změnili.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.