Project information
AI revolution: artificial intelligence as an opportunity and a threat to society

Project Identification
MUNI/CORE/0406/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Primárním cílem tohoto projektu je nabídnout studentům Masarykovy univerzity společný základ v oblasti umělé inteligence a vytvořit prostor pro metodicky řízenou spolupráci studentů z různých oborů při řešení konkrétních mezioborových výzev vzniklých v důsledku dopadu umělé inteligence na společnost.

Vzdělávání v oblasti umělé inteligence (AI) je důležité, protože AI rapidně transformuje naši společnost a mnoho odvětví na trhu práce. Od listopadu 2022, kdy byl společností OpenAI spuštěn jazykový model ChatGPT pro širokou veřejnost, akcelerovalo využívání AI ve společnosti nebývalou rychlostí. V souvislosti s touto událostí se mluví o technologické revoluci. Chatbot ChatGPT3 dosáhl během pěti dnů od svého spuštění jednoho milionu uživatelů (Altman, 2022) a 17 % studentů Stanfordovy univerzity jej již v nějaké formě použilo při závěrečných úkolech nebo zkouškách na podzim 2022 (Cu & Hochman, 2022). Již v roce 2017 ve studii Sizing the prize: What's the real value of AI for your business and how can you capitalise? společnost PWC odhaduje, že AI by mohla přispět až 15,7 bilionů dolarů k celosvětovému HDP do roku 2030, a to prostřednictvím zvýšené efektivnosti, inovací a nových obchodních příležitostí. Vzhledem ke stálému zdokonalování jazykových modelů a adaptaci AI do běžných uživatelských online nástrojů včetně kancelářských balíků od společností Microsoft nebo Google předpokládáme, že digitální gramotnost v oblasti AI bude novou nutností pro uplatnění se na trhu práce. Avšak s tímto pokrokem přicházejí i etické výzvy, jako je zkreslení dat, ztráta soukromí a dopad na pracovní trh. Předmět "AI revoluce: umělá inteligence jako příležitost i hrozba pro společnost" poskytne studentům znalosti potřebné k řešení těchto otázek a podpoří zodpovědné využití technologií.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.