Project information
In the mesh of nature and artificial intelligence: 21st-century human future as portrayed in literature and art (MESHART)

Project Identification
MUNI/CORE/0569/2023
Project Period
7/2023 - 6/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Postavení člověka a současném světě prochází radikální proměnou: lidský svět zásadně ovlivňují technologické možnosti, které znejišťují hranice mezi „lidským“ a „nelidským“, proměňují sociální a politickou realitu, vztahování člověka k sobě samotnému, k druhým a vtahují jej na nejistou půdu, která otřásá dosavadními jistotami. Současně však dochází k znejistění ještě z jiného směru: jsme bytosti živé, závislé na životním prostředí, a unikátnost (nejen) lidského života je stále více ohrožována zrychlující se enviromentální krizí. Nabízený kurz si klade za cíl tato témata či „výzvy“ 21. století otevřít prostřednictvím interpretace vybraných literárních, filmových či šířeji uměleckých děl, a zároveň je nahlédnout z perspektivy diskusí, které se o nich vedou ve různých vědních oblastech, zejména ve filozofii, kognitivních vědách a ekokritice.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.