Project information
Archeologie ve světovém dědictví - krajiny dobývání cínu

Investor logo
Project Identification
100686672
Project Period
2/2023 - 6/2026
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts
Cooperating Organization
Institute of Archaeological Research and Preservation of Historical Monuments in Most
Regional Museum in Teplice
Ludwig-Maximilians-Universität München
Technische Universität Dresden
Landesamt für Archäologie
Stadt Ehrenfriedersdorf

Obsahem projektu je přeshraniční interdisciplinární výzkum těžby cínu v Krušných horách se zaměřením na těžbu rýžováním a na zpracování a prezentaci získaných poznatků formou putovní výstavy. Společné využívání a další rozvoj různorodých archeologických, historických a přírodovědných metod přispěje k lepšímu montánně-archeologickému a historickému zpracování dosud málo prozkoumané těžby cínu rýžováním a jejího významu pro kulturní vývoj a utváření hornické krajiny Krušných hor mezi dobou bronzovou a novověkem, tedy v období zhruba 4000 let. Všemi partnery vypracovaná putovní výstava poskytne lidem v Krušných horách možnost se seznámit s sasko-českým hornickým dědictvím a nabídne turistům kulturně-historický highlight. Poznatky získané v rámci projektu přispějí také k objasnění významné role a vlivu krušnohorského cínu na vývoj celé evropské civilizace od doby bronzové.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.